Przepraszamy

Na urządzeniu bez fizycznej klawiatury, nie nauczymy Cię pisać bezwzrokowo. Otwórz stonę kurspisania.pl na komputerze

Pisanie bezwzrokowe

W szybkim pisaniu na klawiaturze najważniejsze jest to, aby nie patrzeć na klawiaturę w czasie pisania. Wydajne pisanie na klawiaturze jest możliwe tylko jeśli nie będziemy tracić czasu na patrzenie na nią, a wciskanie przycisków będzie intuicyjne i będzie następowało bezwzrokowo. Każdy przycisk musi być wciskany przez przypisany mu palec. W czasie nauki szybkiego pisania na klawiaturze nigdy nie należy zmieniać palców przypisanych do klawiszy. Poprawne "palcowanie", czyli przypisanie palców do klawiszy znajduje się poniżej.
Klawiatura palcowanie

Zacznij uczyć się bezwzrokowo pisać na klawiaturze.: Pisanie bezwzrokowe

REKLAMA